Fantastisk feriehus til leie i Spania

English versionLeiebetingelser for leie av vårt feriehus i Estepona

Vi håper at dere som skal bo hos oss ønsker å ta vare på hjemmet vårt.
Vær snille å behandle huset vårt pent.
Her er utleiebetingelsene som gjelder for alle som leier av oss privat.

 

Kostnadsfri avbestilling helt frem til ankomstdato dersom avbestillingen skyldes Covid 19 restriksjoner.

 

1. Bestilling/bekreftelse
Den personen/firmaet som bestillingen er registrert på, er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i reisefølget. Bestiller er også økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av hele leiesummen og evt. erstatning av skade som måtte oppstå. En bestilling er bindende enten den skjer via telefon eller skriftlig via online booking eller e-post.

2. Villaen
Villaen leies ut i henhold til informasjonen som finnes i presentasjonen på internett. Villaen er i privat eie og benyttes av oss, det må derfor påregnes at private eiendeler er tilstede i ferieboligen.

3. Leieprisen
Våre priser dekker leie av villaen per natt. Strøm og vann er inkludert i prisen. Vi ber allikevel våre gjester om å vise måtehold. Innkludert er også sengetøy, et dusjhåndkle og et håndhåndkle pr. person. Strandhåndklær må medbringes selv. Bruk av flere sett sengetøy og/eller håndklær enn avtalt kan føre til fradrag i tilbakebetaling av depositumet. Obligatorisk sluttvask på € 200 kommer i tillegg til leieprisen. Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt vil ikke medføre rett til reduksjon i leieprisen. Alle priser er oppgitt i Euro.

4. Leie av tilleggstjenester
Er det noe dere lurer på er det bare å spørre. I utgangspunktet er alt mulig.

5. Internett og wifi
Internett og wifi i huset er bare tilgjengelig gratis i høysesongen. Denne er for ubegrenset bruk. Om dere ønsker å leie med ubegrenset internett utenom høysesong, kan dette være mulig. Dette avtales i så fall med oss. Evt tilleggsavgift for dette kan forekomme.

6. Antall personer
Det er ikke tillatt med flere personer i villaen enn som er avtalt ved leietidspunktet. I utgangspunktet er det sengeplass til 10 personer i villaen, men det vil være mulighet for ekstrasenger. Dette må imidlertid avtales og godkjennes på forhånd med oss. Vi anmoder om at leietaker respekterer dette.

7. Ordensregler
Leietaker og reisefølget er forpliktet til å overholde alle regler og følge bruksanvisninger som finnes i villaen. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Villaen skal forlates i ryddet og rengjort stand, søppel fjernet og oppvasken vasket opp og ryddet bort. Leietaker må også sørge for at ferieboligen forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, må det meldes fra til oss snarest. Om ikke dette blir gjort kan leietaker bli holdt ansvarlig for skader og eventuelle følgeskader. Røyking innendørs i villaen er absolutt ikke tillatt.

8. Betaling
25% av leiesummen pluss depositum skal innbetales ved bestilling og senest 10 dager etter. Så lenge beløpet ikke er innbetalt er ikke bestillingen gyldig. Restbeløpet innbetales senest 8 uker før ankomst. Nøkler og detaljinformasjon blir først utlevert når betalingen i sin helhet er registrert hos oss.

9. Depositum
Det vil bli fakturert et depositum på € 500. Dette som en sikkerhet for ødeleggelser, erstatning av nøkler og evt brekkasje. Dette skal betales i tillegg til leiesummen. Dersom villaen tilbakeleveres ordentlig ryddig og i skadefri stand, blir depositumet tilbakebetalt i sin helhet. Dersom det skulle være behov for ekstra vask og renhold utenom det som må påregnes etter et normalt opphold, vil dette kunne trekkes fra depositumet. Vi forbeholder oss også retten til å etterfakturere eventuelle krav utover depositumets størrelse, dersom dette skulle bli påkrevd.

10. Mangler ved villaen
Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst, må det snarest meldes fra til oss. Dersom det ikke varsles om evt. skader, mangler eller mangelfull rengjøring, kan det medføre at leietaker vil bli stilt ansvarlig. Dersom det ikke er tilfredsstillende rengjort ved ankomst, gir det ikke automatisk rett til å la være å rydde skikkelig før egen avreise. Fasiliteter som måtte finnes i villaen, og som ikke er beskrevet i presentasjonen, står også til leietakers disposisjon dersom ikke annet er opplyst. Hvis disse har feil eller manglende funksjoner eller lignende kan det ikke kreves utbedring, og det gis ikke rett til kompensasjon. Eventuelt krav om kompensasjon må derfor sendes oss skriftlig, med bilder og/eller kvitteringer senest en uke etter endt leieperiode. Krav om tilbakebetaling kan ikke overstige den totale leiesummen.

11. Ankomst og Avreise
Leieperioden starter kl. 17.00 ankomstdag og avsluttes kl. 10.00 avreisedag. Andre ankomst-, eller avreisetider kan avtales med oss dersom dette er mulig. Ved senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, vil leietaker ikke være berettiget til reduksjon av leieprisen.

12. Force Majeure
Vi hefter ikke for leieforhold i tilfelle flystreik, naturkatastrofer, sykdommer, grensesperringer eller annen form for force majeure.
For Covid 19 gjelder følgende: Kostnadsfri avbestilling helt frem til ankomstdato dersom avbestillingen skyldes Covid 19 restriksjoner.

13. Avtale
Disse betingelsene anses som godtatt ved innbetaling av forskudd og depositum.

 

Tilbake til forsiden